Skip to content

Destination

Чехия

About the destination

    Чешка Република

Площ: 78 867  кв. км
Часови пояс: UTC +1
Население:  10 512 419  д.
Държавно устройство: парламентарна демокрация
Столица: Прага
Официален език:  чешки
Основна религия: католицизъм, протестантство, атеизъм и други
Валута: чешка крона / 1 EUR = 27.025 CZK/
Обменът на валута следва да става само на строго определените за това места. Препоръчително е да носите у себе си долари или чекови книжки и кредитни карти.

Полезна информация

Документи за пътуване и визов режим
Българските граждани могат да влизат на територията на Чехия с валидни лична карта или паспорт.
В сила е безвизов режим за пътуванията с максимално разрешен срок на пребиваване до 90 дни, в рамките на всеки 6 месеца.

Митнически изисквания
Пътуващите за Чехия следва да се съобразяват с митническите закони на страната.Здравеопазване
Препоръчваме на всички български граждани, които предприемат пътуване до Чехия, да притежават Европейска здравноосигурителна карта.
Без наличието на здравноосигурителна карта всяко посещение в медицинско заведение се заплаща съгласно ценоразписа на съответното заведение.
Няма изисквания за задължителни ваксинации преди влизане в страната.
Няма данни за епидемии или други заразни болести.

Престъпност и сигурност
Нивото на престъпността в страната е ниско. Независимо от това, на местата с голямо струпване на туристи или групи хора – гарите и площадите в големите градове, около хотели и в градския транспорт, има опасност от джебчийски кражби. Не са редки случаите на прекомерно завишени сметки при таксиметров транспорт.

Движение по пътищата
Актуална информация за цените на винетните стикери в Чехия за моторни превозни средства до 3,5 тона, валидни до 31.12.2012 г.:
–    за 1 година – 1200 чешки крони;
–    за 1 месец – 350 чешки крони;
–    за 10 дни – 250 чешки крони.
Глобата за незакупен винетен стикер е 5000 чешки крони, а при административно производство – 100 000 чешки крони. За моторни превозни средства над 3,5 тона таксата се плаща под формата на електронно мито.
След влезлите в сила на 12 февруари 2010 г. промени в Правилника за издаване на българските лични документи (чл. 34, ал. 1), българските консулски и дипломатически представителства в страните-членки на Европейския съюз не приемат заявления за издаване и подмяна на българско свидетелство за управление на моторно превозно средство (СУМПС) и контролен талон.
Български граждани, чието обичайно местопребиваване е на територията на Чехия , могат да управляват моторно превозно средство с валидното си българско СУМПС. При изтичане на неговата валидност, кражба, загубване, унищожаване, отнемане от компетентните чешки власти, те следва да кандидатстват пред местните власти за получаване на чешки документ за управление на моторно превозно средство.

Източник: Министерство на външните работи на Република България!

Subscribe for new adventures

Learn about our latest offers even before they are published. Learn the secrets of the unforgetable travel.

Something went wrong, please try again later.
You subscribed successfully.