Skip to content

Плащания по банков път

Първа инвестиционна банка – София

Сметка в лева (BGN) – IBAN:
BG20 FINV 9150 1016 2903 97

BIC:
FINVBGSF

Плащания в брой

В офиса ни на адрес гр. София, жк. Лозенец, ул. Равнец № 9. Повече информация можете да откриете на страница Контакти.

Subscribe for new adventures

Learn about our latest offers even before they are published. Learn the secrets of the unforgetable travel.

Something went wrong, please try again later.
You subscribed successfully.