Skip to content

Изразяване на съгласие с настоящите Условия за ползване

1.1 С използването на уеб базираната информация, предоставена от Гео Адвенчърс ЕООД всеки потребител на тази информация се съгласява с настоящите Условия за ползване.

1.2. Всички текстове, тяхното оформление и структура, снимките и изображенията публикувани на www.geoadventures.bg са собственост на ГеоАдвенчърс ЕООД и са обект на Закона за авторското право.

1.3. Използването на този сайт и неговото съдържание, включително запазване на части от него на лично устройство, копирането или принтиранете им е предвидено и се толерира само за лично ползване и нетърговски цели.

1.4. Потребителите на www.geoadventures.bg нямат право да използват публикуваната информация, снимков материал и други изображения за злоумишлени и неетични цели, както и за цели нарушаващи законите на Република България, нарушаващи неприкосновеността на личността или действия в ущърб на наши служители, клиенти и партньори. Потребителите нямат право да генерират спам съобщения или да ограничават достъпността на този сайт за други потребители. С ползването на този уебсайт всеки потребител се съгласява, че няма да използва техническо устройство или софтуер в опит за намеса в неговото правилно функциониране.

1.5. Отговорността за всички щети, настъпили в следствие на нарушаване на авторски и други права на собственост, както и други вреди, настъпили в резултат на използването на www.geoadventures.bg e изцяло и единствено на потребителя.

Актуалност на съдържанието
Авторското съдържание, каквото се стремим да предлагаме не изключва възможността от допускане на неточности, заради което молим за вашето разбиране и съдействие при отсраняването им. Наш основен приоритет е да предлагаме точна, пълна и достоверна информация на всеки настоящ или бъдещ потребител. Уверяваме ви, че ГеоАдвенчърс ЕООД се стреми непрекъснато да актуализира и подобрява съдържанието на своята уебстраница. Това за съжаление не винаги е възможно, поради много и различни причини не зависещи от нашето желание и положените за това усилия. За всяка неточност, правописна грешка, неактуална информация ще ви бъдем благодарни да ни уведомите на посочените имейл и телефон от секция Контакти.
2.1.Винаги актуална информация гарантирано може да получите само от наш сътрудник по имейл или на телефон, в офиса на ГеоАдвенчърс ЕООД на ул…., гр. София или в офисите на оторизираните от нас туристически агенти.
2.2. Всички оферти и цени са актуални към датата на публикуването си и периодично биват преглеждани от нас и актуализирани. Гео Адвенчърс си запазва правото да ги променя и не гарантира за тяхната актуалност към момента на Вашето запитване. Моля вземете под внимание, че за да направите резервация е необходимо да получите потвърждение от наш сътрудник или представител за свободни места и дати, да подпишете Договор за организирано пътуване и да заплатите депозит.
2.3. Гео Адвенчърс ЕООД си запазва правото да редактира уебстраницата си и да прекратява достъпа до нея по всяко време, за което молим за вашето извинение предварително. Уверяваме Ви, че правим това единствено и само с цел бъдещо подобрение на функционалностите и публикуване на достоверно и качествено съдържание.
3 . Промяна на Условията за ползване
3.1. Гео Адвенчърс ЕООД си запазва правото да променя настоящите Условия за ползване по всяко време без да е необходимо да уведомява за това предварително.
3.2. Променените условия влизат в сила от момента на публикуването им на www.geoadventures.bg.

Защита на вашите данни
Гео Адвенчърс ЕООД полага всички усилия и отговаря за осигуряването на надеждната защита на всякаква информация, изисквана от нас и предоставена от Вас- нашите клиенти и потребители- във връзка с ползването на нашите услуги или закупуването на наш продукт.
4.1. Гео Адвенчърс ЕООД използва предоставената информация единствено и само за целите, предвидени в договорни отношения с Вас и Общите условия към тях.
4.2. Гео Адвенчърс ЕООД се задължава да не разкрива Вашите лични данни и информация и да не ги предоставя на трети лица, освен в случаите когато:

държавен орган или длъжностно лице, които са оправомощени да изискват лични данни при спазване на законово установените процедури, изискат информация за клиент на Гео Адвенчърс ЕООД

са налице други законови основания според действащото законодателство

сме получили Вашето съгласие

Изразяване на несъгласие с настоящите Условия за ползване

5.1. Всеки потребител има право да не се съгласи с актуалните Условия за ползване или с части от тях. За целта е необходимо да бъдат унищожени и изтрити всички принтирани, използвани или запазени материали от уеб страницата на Гео Адвенчърс ЕООД, а самият

Yебсайт www.geoadvenutres.bg да не бъде ползван.
© 2024 Гео Адвенчърс ЕООД
Всички права запазени

Subscribe for new adventures

Learn about our latest offers even before they are published. Learn the secrets of the unforgetable travel.

Something went wrong, please try again later.
You subscribed successfully.