Skip to content

Destination

Китай

About the destination

Китайска народна република

Площ: 9 596 960 кв. км
Часови пояс: UTC +8
Население: 1 376 049 000 д.
Държавно устройство: народна република
Столица: Пекин
Официален език: китайски
Основна религия: будизъм
Валута: юан /1 EUR = 7. 1537 CNY/
Обменът на валута следва да става само на строго определените за това места. Препоръчително е да носите у себе си долари или чекови книжки и кредитни карти.

Митнически изисквания
Строго забранени за внос в Китайската Народна Република са всички пристрастяващи наркотични и психотропни вещества, в т.ч.: опиум, морфин, хероин, кокаин, метаамфетамин, марихуана и др.! За притежанието, преноса или продажбата им се предвижда включително и смъртно наказание!
При влизане на територията на КНР се попълват специални митнически декларации. Има ограничения за внос на хранителни продукти от месо, както и други лесно развалими храни в нестандартни опаковки. Изнасянето на антиквариатни предмети е обект на силен митнически контрол, като се изисква специални разрешения от Министерството на културата.
В сила са стриктни мерки срещу вноса на опиати и взривни вещества.
Количеството алкохол, който се внася за лична употреба, също се декларира.
Всеки чужденец при влизане на територията на Китай следва да декларира притежаваната от него чуждестранна валута, ако тя е на стойност над 5 000 щ. д..
При напускане, ако притежаваната валута е на стойност между 5 000 и 10 000 щ. д., пред митническите власти трябва да бъде представен документ „Разрешително за износ на валута от страната”, издаден от съответната китайска банка.
Когато изнасяната сума надвишава 10 000 щ.д., този документ трябва да бъде заверен от местното Бюро за чуждестранна валута.
При напускане територията на Китай, всеки чужденец има право да изнесе до 2 бутилки алкохол.
Митническите власти нямат конкретни изисквания за износ на билки, произведени и закупени в Китай от български граждани в качеството им на физически лица, а не на търговски дружества. Предварително, в зависимост от количеството на лекарствата или билките, следва да са проверят изискванията за вноса им на територията на Република България.

Престъпност и сигурност

Като цяло криминогенната обстановка в КНР е спокойна. В по-оживените централни места, особено в големите градове или туристически забележителност, са разпросранени дребните кражби на пари, документи и друга собственост За някои от пострадалите проблем се оказва и това, че всички документи, пари, билети и др. се държат на едно място.

Здравеопазване
Медицинското обслужване в КНР е платено. Наличието на здравна застраховка представлява улеснение за чужденеца при внезапни заболявания и необходимост от медицинска помощ. При туристически пътувания фирмите обикновено правят необходимите застраховки на групите.
При желание за лечение с китайска традиционна медицина е препоръчително чужденецът предварително да осъществи контакт със специализираните в тази област болници.
Не се изискват специални ваксини при пътуване до КНР.

Документи за пътуване и визов режим
Българските граждани, пътуващи за Китай, е необходимо да притежават предварително китайска виза, получена в София или в други дипломатически и консулски представителства на КНР в чужбина.
Притежателите на служебни и дипломатически паспорти пътуват без визи.
От 14 юли 2005 г. българските граждани могат да влизат на териториите на специалните административни райони на Китай -Макао и Хонконг, без необходимост от виза, за срок до 90 дни в рамките на 6 месеца. Желаещите да посетят Хонконг или Макао от Китай, след което обратно да се върнат в Китай, следва своевременно да се снабдят с двукратна (или многократна) входна виза за Китай.
При кандидатстване за виза са необходими: валиден задграничен паспорт, попълнен визов формуляр, две снимки. Възможно е да се проведе и интервю.
От 01.01. 2013 г. Китай въведе 72-часов режим за безвизово транзитно преминаване и престой на територията на Пекин и Шанхай за гражданите от 45 държави, включително и България.

Практически съвети
На чужденците, които не говорят китайски език, не се препоръчва да посещават сами отдалечени крайградски зони или малки населени места, където могат да имат затруднения в комуникацията с местните жители. При пътувания в Тибет, Синдзян и др. провинции и автономни райони се изисква специално разрешение от китайските власти с описание на маршрута, превозното средство и т.н.
Предвид зачестили случаи на налагане на забрана за напускане на Китай (travel bans) на граждани на страни-членки на ЕС, българските граждани, които смятат да посетят тази страна следва да имат предвид, че в КНР при неуредени спорове (граждански, финансови, търговски и др.) между чужденци и китайски граждани, според китайските закони, китайските граждани могат да подадат оплакване към полицията, след което на чуждия гражданин му се налага забрана за напускане на Китай до разрешаването на спора.
Особено важно е да се знае, че често пъти чужденецът не е уведомяван предварително, а научава за забраната едва на летището (или границата) при напускане на Китай, за което му се налага да се върне и остане в границите на КНР до уреждане на спора.

Източник: Министерство на външните работи на Република България!

Subscribe for new adventures

Learn about our latest offers even before they are published. Learn the secrets of the unforgetable travel.

Something went wrong, please try again later.
You subscribed successfully.