Skip to content

Destination

Република Тунис

About the destination

Обща информация за Република Тунис

Площ: 164 418 кв. км
Часови пояс: GMT + 1
Население: 10 996 600
Държавно устройство: република
Столица: Тунис
Официален език: арабски
Други езици: френски, берберски езици
Основна религия: ислям
Валута: тунизийски динар / 1 EUR=2.1568 TND/

Полезна информация

Визов режим
Българските граждани влизат в Република Тунис с паспорт, валиден минимум 6 месеца към датата на пътуване. Други специални документи не се изискват.
Българските граждани, с валиден паспорт минимум 6 месеца към датата на пътуване, не се нуждаят от визи за посещения в Република Тунис за период до 90 дни, както и при транзитно преминаване през страната. При престой, надхвърлящ 90 дни, е необходимо да се направят постъпки за получаване на карта за пребиваване (carte de séjours) в полицията по местоживеене. За целта е необходимо да бъдат представени изискваните по тунизийското законодателството документи, в т.ч. удостоверение за местоживеене и документи, обосноваващи необходимостта от престой в Тунизийската република.

Предупреждение за пътуване!
Ситуацията в Република Тунис остава напрегната в резултат на няколко фактора: завръщане на значителна част от бойците, воювали в Сирия; вълна от либийски бежанци, установили  се в  Република Тунис в резултат на кризата в Либия; активизиране на радикални ислямисти, поддържащи или симпатизиращи на групировката „Ислямска държава”, предстоящи парламентарни избори в страната. На лице е потенциална опасност от терористични актове срещу граждани на страни от НАТО и ЕС, заради участието им в коалицията срещу „Ислямска държава”. Особено риск представляват пътуванията по туристически дестинации в централната и южната част на страната и в близост до границата с Алжир.
При създалата се обстановка на българските граждани се препоръчва да се въздържат от посещения в Република Тунис до настъпване на нормализация.

Престъпност и сигурност
Наблюдава се повишаване нивото на престъпността след събитията от 14 януари 2011 г. и в частност увеличаване броя на криминалните прояви, хулиганството и дребните кражби.

Здравеопазване
При пътуване за Република Тунис се препоръчва предварително да бъде направена здравна застраховка.
Общото ниво на здравеопазване в страната е добро, но при необходимост от медицинска помощ, следва да се има предвид, че тя се заплаща.
Не се изисква задължителна имунизация или имунизационна книжка.
Сертификат за жълта треска е необходим само за пътници, пристигащи от заразени райони.
Препоръчва се ваксинирането срещу коремен тиф, но то не е задължително.
След настъпване на политическите промени в страната, следва да се отчита, че санитарният контрол върху хранителните продукти е занижен, поради което не се препоръчва консумирането на хранителни продукти (месо, риба, яйца), закупени извън магазинната мрежа.
Препоръчва се консумирането на бутилирана вода.

Практически съвети
От 14.01.2011г. в страната е въведено извънредно положение и на обществените места има засилено присъствие на полицейски и армейски части. В туристическите и крайбрежни  зони мерките за сигурност са на добро ниво, но при посещения извън тях, се препоръчва  носенето на документ за самоличност, който да бъде представен при поискване за проверка.
Поради усложнената криминогенна обстановка не се препоръчват посещения в отдалечени, пустинни райони в южните и централни части на Република Тунис и особено неорганизирани туристически пътувания във вътрешността на страната, както и в близост до границите с Алжир и Либия.
Да се избягват не належащи пътувания до всички зони на страната с изключение на северното крайбрежие – Кап Бон, Хамамет, Сус, Монастир.

Пътуване на деца
При пътуване на непълнолетни деца, в случай че не са придружени от бащата, тунизийските власти изискват неговото писмено разрешение. Разрешение от майката не е задължително.

ИЗТОЧНИК: Министерство на външните работи на Република България!

Subscribe for new adventures

Learn about our latest offers even before they are published. Learn the secrets of the unforgetable travel.

Something went wrong, please try again later.
You subscribed successfully.