Skip to content

Destination

Русия

About the destination

Обща информация за Русия (Руска федерация)

Местна валута

Руска рубла (RUB)
Смяна на валута да се извършва само в обменни бюра и банки. При обмяната в банка е задължително представянето на документ за самоличност. Хотелите, ресторантите и по-големите магазини приемат кредитни карти.

Престъпност и сигурност

Налице е висока опасност от терористични атаки, особено, където има струпване на хора – гари, летища, пазари, станции на метрото и др.

В Русия често се извършват различни дребни кражби, измами с лотарии, предлагат се наркотици на посетителите.

Митнически изисквания

При влизането в Русия съпровождащият багаж на пристигащите физически лица е напълно освободен от мита, ако съдържа предмети с нетърговска цел на обща стойност до 1000 щатски долара и неговото тегло не надвишава 50 кг. (за всеки килограм над тази норма се заплаща митническа такса не по-малко от 4 евро).

Безмитно може да се внесат до 1000 къса цигари, 5 литра алкохолни напитки, 20 л. бензин за едно транспортно средство (без съдържанието на резервоара), 5 предмета от ювелирен характер.

Считано от 31.07.2005 г., ако общата стойност на вноса на чужда валута превишава 10 000 щатски долара, задължително се декларира.

Преминава се през червения митнически канал, като декларацията се проверява от митнически служител.

Внимание! Забранени за внос предмети са: оръжие от всякакъв род и боеприпаси към него, наркотични и психотропни вещества, а така също приспособления за пушене на опиум и хашиш, печатни изделия, аудиовизуални материали и други носители на информация, които могат да причинят вреда на сигурността на държавата, на здравето и нравствеността на населението, други предмети, чиито внос изрично е забранен от законите на Руската Федерация.

Багажът на физическите лица се изнася безмитно, ако е с разрешен характер, не е предназначен за производствена или друга търговска дейност и ако стойността му не надвишава 10 000 щатски долара.

Общата стойност на изнасяната чужда и местна валута, не може да превишава 10 000 щатски долара. Изключение се прави само за по-рано внесена валута, ако тя е била отразена в митническата декларация. Не се декларира валута на обща сума до 3000 щатски долара. Специално следва да се декларира чужда валута и руски рубли, ако са в еквивалент на сума, превишаваща 3 000 щатски долара, при това следва да се декларира цялата сума, а не само частта, която превишава 3 000 щ. д. Ако стойността на рублите е над 10 000 щ. д., то всички пари над тази сума се оставят на съхранение на митницата.

Нарушението на правилата за деклариране се наказва с глоба, възлизаща на 75-100% от сумата на незаконно проведената операция. Ако незаконно изнасяната валута или рубли е в особено големи размери, това може да се квалифицира и като криминално престъпление – контрабанда, за което наказанието е глоба от 100 до 300 000 рубли, или лишаване от свобода за срок до 5 години. Задължително се декларират ценни книжа, благородни метали и изделия от тях, стоки с културно-историческа и художествена стойност.

Движение по пътищата

Промени на закона за движението по пътищата в РФ

От 01.09.2013 г. в Русия влизат в сила промени в Закона за безопасността на движението в РФ /ЗБД/ и в Закона за административните нарушения в РФ/ЗАН/. Новите редакции на ЗБД предвиждат повишаване на минималния размер на глобите от 100 на 500 рубли (от около 10 до 25 лв.) и на максималния размер от 5 на 50 хил. рубли (от около 250 до 2 500 лв.). Санкциите за шофиране в нетрезво състояние нарастват двойно от 1,5 до 2 г. лишаване от правоуправление на МПС и глоба в размер 30 хил. руб. (около 1500 лв.). При повторно нарушение е предвиден административен арест не по-малко от 10 денонощия и глоба от 50 хил. руб. От 01.09.2013г. се въвежда норма за максимално допустимо количество алкохол в литър издишан въздух от 0,16 мг., което донякъде отменя пълната забрана за алкохол в издишания въздух, въведена през 2008 г.

Новост е промяната за превишаване на скоростта, която вече не предвижда санкция за превишаване до 20 км./ч. на ограничената скорост. Едновременно с това се увеличават санкциите за превишаване от 40 до 60 км./ч. на ограничената скорост на 1500 руб. (около 75 лв.).

Важно нововъведение е отмяната на временните свидетелства за управление на МПС, които се издаваха при отнемане на книжката от органите на ПП. От 01.09.2013 г. водачите с отнети права са длъжни да върнат СУМПС в тридневен срок след влизане на решението на съда в сила.

Не се препоръчва ползване на нерегламентирани таксита.

При пътуване със собствен транспорт де се спазват ограниченията, да не се взимат лица на „автостоп”.

Спирането да се извършва на подходящи места в близост до постове на ДПС (пътно-патрулна служба към МВР), мотели, бензиностанции и др. оживени места. Следва да се избягва пътуване през нощта.

За да се управлява превозно средство в Русия, пред властите трябва да се предоставят следните документи:

регистрация на автомобила;

валиден документ за застраховка;

шофьорска книжка и паспорт.

Превозното средство задължително трябва да бъде декларирано пред митническите органи при влизане в Руската федерация.

Стандартното ограничение на скоростта в града е 60км/ч, извън града – 90км/ч и 120км/ч по магистралите.

Има политика на нулева толерантност към шофиране в нетрезво състояние.

Здравеопазване

Не се изискват определени ваксинации, но следва да се има предвид, че в момента в Руската Федерация с бързи темпове се разпространява болестта СПИН.

Периодически, на различни места в страната избухват масови епидемии. Преди пътуване да се потърси информация в печата и електронните медии.

Задължително за всички е притежаването на медицинска застраховка, валидна за територията на Руската Федерация.

Климат

Няма зони с повишена опасност от природни бедствия, има райони с по-суров климат, където е необходима много добра екипировка.


ДОКУМЕНТИ ЗА ПЪТУВАНЕ И ВИЗОВ РЕЖИМ

Пътува се с валиден задграничен паспорт и виза за страната.

Минималната препоръчителна валидност на паспорта е 6 месеца, считано от датата на свършването на срока на действие на визата.

Гражданите на държавите, които нямат споразумение за безвизов режим с Руската федерация, следва да получат руска виза при посещение в Крим и гр. Севастопол.

По време на престоя си в Русия българските граждани трябва да спазват установения в страната ред за регистрация, пребиваване и придвижване на чужденците.

Важно! Руската виза не може да бъде продължена! Изключение се допуска само в изключителни случаи, за срок до 10 денонощия, при наличие на мотивирана молба и документи, потвърждаващи необходимостта от такова продължаване.

Заявление за руска виза може да се подаде във всяко дипломатическо или консулско представителство на Руската федерация.

На територията на РФ не се допуска влизане с валиден паспорт и виза, поставена в невалиден паспорт. Задължително изискване е визата да бъде поставена на валидния документ за пътуване. В случай на издаване на нов паспорт, лицата, които притежават валидни визи в стария си паспорт следва да се обърнат към консулството на РФ, където на основание притежаваната валидна виза безплатно се полага нов визов стикер във валидния документ за пътуване.

От 10 декември 2014 г. във връзка с Указ № 735 на Президента на Руската федерация за „Вземане на персонални биометрични данни на чужди граждани и на лица без гражданство”, в представителството на МВнР на Руската федерация, намиращо се на граничния пропускателен пункт на РФ на международното летище Внуково, ще се вземат биометрични данни (сканиране на папиларните изображения на всички пръсти на ръката) от всички чуждестранни граждани и лица без гражданство при всяка подадена от тях молба за издаване на виза за влизане в Руската федерация или за транзитно преминаване през територията и.

Тази процедура няма да се прилага при оформянето на дипломатически и служебни визи, а също така и по отношение на лица под 12-годишна възраст.

Източник: Министерство на външните работи на Република България!

Subscribe for new adventures

Learn about our latest offers even before they are published. Learn the secrets of the unforgetable travel.

Something went wrong, please try again later.
You subscribed successfully.