Skip to content

Destination

Франция

About the destination

Обща информация за Република Франция

Площ: 675 417 кв. км

Часови пояс: CET (UTC+1)(2)

Население: 67 303 000 милиона души

Държавно устройство: република

Столица: Париж

Официален език: френски

Основна религия: християнство

Валута: евро / EUR/

Визов режим:

Българските граждани могат да влизат във Франция само през граничните контролно – пропусквателни пунктове. Страната граничи само с държави – членки на Шенгенското споразумение, на сухопътните й граници няма  постоянен граничен контрол. Българските граждани могат да влизат и да напускат територията на само с валидни лични карти, паспорти или временни паспорти. Валидността на горепосочените лични документи трябва да превишава най-малко с три месеца датата на влизането. Няма изискване за притежаване на виза.

Предупреждение за пътуване!

Български гражданин не може да влиза и да напуска френска територия със свидетелство за управление на моторно превозно средство.

Престъпност и сигурност:

Франция е сред страните, които толерират приемането на граждани на ЕС и на трети страни на своята националната територия. Правата на чужденците се спазват в много висока степен, като в същата степен от тях се изисква спазването на френските закони и правилници. Поради факта, че приема много емигранти и туристи, битовата и уличната престъпност във Франция не са изолирано явление.  Сериозен проблем са уличните кражби и джебчийството, явления с които френските полицейски и съдебни институции водят систематична борба.

Здравеопазване:

Нивото на здравеопазването във Франция е едно от най- високите в световен мащаб. За да се ползват от неговите услуги българските граждани предварително трябва да се снабдят с необходимите здравно-осигурителни документи, застраховки и/или финансови средства. Наличието на европейска здравно-осигурителна карта или удостоверение за нейното заместване не освобождава изцяло българските граждани от заплащане на такси за медицински услуги на територията на Франция.

За гражданите на Република България при влизане на френска територия не се изискват имунизации.

Практически съвети:

При наличие, да пътуват с два валидни лични документа – лична карта и паспорт, като ги пренасят и съхраняват на различни места, с оглед минимизиране на негативните последици при евентуална кражба или загуба.

В случай на загуба или кражба на български личен документ на територията на Франция, да се обърнат към най- близкия комисариат на полицията или териториална бригада на жандармерията, с цел обявяване на кражбата или загубата на българския личен документ. След издаване на подобен документ, потърпевшият български гражданин или неговия законен представител трябва да се обърнат към Консулската служба на Посолството в Париж или към българските почетни консули в Лил, Марсилия или в Монако за обявяване на загубата или кражбата на личния документ/документи. При необходимост от издаване на временен паспорт българските граждани трябва да се обърнат директно към Консулската служба на Посолството в Париж.

Българските граждани трябва да притежават достатъчно финансови средства за планирания престой във Франция. Настоятелно се препоръчва тези средства да са в различни форми – в наличност, в банкови карти, в пътнически чекове, да се транспортират и съхраняват по начин, който да минимизира отрицателния ефект от тяхното открадване или загубване.

Източник: Министерство на външните работи на Република България!

Subscribe for new adventures

Learn about our latest offers even before they are published. Learn the secrets of the unforgetable travel.

Something went wrong, please try again later.
You subscribed successfully.