Skip to content

Destination

Хърватска

About the destination

Република Хърватия

Площ: 56 594 кв. км
Часови пояс: UTC +1
Население: 4 489 409 д.
Държавно устройство: парламентарна република
Столица: Загреб
Официален език: хърватски
Основна религия: католицизъм
Валута: хърватска куна / 7.64 HRK = 1 EUR/
Обменът на валута следва да става само на строго определените за това места. Препоръчително е да носите у себе си долари или чекови книжки и кредитни карти.

Полезна информация

Документи за пътуване и визов режим
Българските граждани могат да влизат, да преминават и да пребивават в Хърватска с валидни лични карти или паспорти без визи за срок общо до 90 дни за период от 6 месеца, считано от деня на първото влизане, което допуска в този 6-месечен период многократно влизане в страната, като общото време на пребиваване не трябва да превишава 90 дни.
Безвизовият режим на влизане се прилага по отношение на туристически пътувания, гостувания, краткотраен бизнес, частни визити и други в указания по-горе срок.
Пътуване на деца
Съгласно чл. 8 на закона за чужденците на Хърватска се изисква при пътуване на непълнолетни лица до 18 години без родители или само с един родител, същите да притежават нотариално заверено разрешение за пътуване. Разрешението трябва да бъде със заверен превод на хърватски или на английски език.

Митнически изисквания
Законодателството на страната задължава чуждите граждани, пътуващи до Хърватия или преминаващи транзит, задължително да декларират пренасяната от тях валута в размер над 10 000 евро за всеки чужденец поотделно при влизане на територията на страната. (Хърватските митнически власти изискват всеки пътуващ да носи само своите парични средства, не се признава един пътуващ да носи паричните средства на други пътуващи.).
За целта българските граждани, влизащи на територията на Хърватска, е необходимо задължително да изискват от митническите служители митнически декларации, в които да попълват размера на носената от тях валута, чекове, надвишаваща сумата от 10 000 (десет хиляди) евро или тяхната равностойност в друга валута за всеки човек поотделно.
Разрешени количества стоки (безмитен внос):
– 10 кг. месо, месни, млечни произведения, мед;
– 20 кг. риба, морски дарове, рибни произведения;
– 1 литър спиртни напитки;
– 2 литра ликьор или десертно, или пенливо вино;
– 2 литра трапезно вино;
– 200 броя цигари;
– 50 пури и 100 броя пурети;
– 250 грама тютюн;
– 50 мл.парфюм и 250 мл.одеколони;
– Предмети на обща стойност до 1 000 куни;
– Компютър, радиоапарат, телевизор, фотоапарат, камера (не се разрешава да се ползват от трети лица);
– Лекарства, лекарствени средства – само за лична употреба и снабдени със съответните рецепти;
– Хомеопатични средства – само една опаковка;
– Забранен е вносът на упойващи или психотропни вещества.

Продължава практиката част от митническите служители невинаги да предоставят на туристите митнически декларации за тяхното попълване, като заблуждават, че това не е необходимо. Отсъствието на попълнена митническа декларация за пренасяните вещи или средства във валута, които подлежат на деклариране, при задължителна проверка при напускане пределите на страната, води до тяхното отнемане от страна на митническите власти. Освен това могат да бъдат наложени и парични глоби в размер от 2000 до 20000 хърватски куни.
В Хърватска са създадени и мобилни митнически групи, които също могат да Ви спрат за проверка във вътрешността на страната.
Следва да се има предвид, че декларирането на границата между България и Сърбия не се зачита от митническите власти в Хърватия и то ще се изисква отново и на митническия пункт между Сърбия и Хърватия. (Не се признава попълнена сръбска митническа декларация.)

Движение по пътищата
Признават се българските свидетелства за управление на МПС.
Магистралните такси се заплащат в хърватски куни.
Стриктно да се спазват правилата за движение.
От 01.08.2004 г. в Хърватия е въведено задължително използване на предпазни колани, включително и на задните седалки, къси светлини през светлата част на деня и 0 (нула) промила за алкохол при пътуване с МПС. Задължително е притежаването на светоотразителни жилетки от водачите.
Не може да се нощува на местата за паркиране и отдих до магистралите, ако няма мотел или къмпинг.
Служители на пътната полиция се движат в някои случаи с автомобили без полицейски опознавателни знаци.
Глобите са високи и започват от 50 евро нагоре.
При пътно-транспортно произшествие (ПТП) водачите на пострадалия автомобил при напускане територията на Хърватия да носят протоколите за оценка на щетите, получени от полицията.

Здравеопазване
Епидемиологичната обстановка в Хърватска не се отличава от тази в Република България.

Престъпност и сигурност
Не съществуват ограничения за пътуванията в Хърватска, но в областите, където до 1995 г. е имало военни действия, продължава да съществува опасност от мини. Това важи особено много за тогавашните фронтови линии. Засегнати са следните области:
По-голямата част от извършваните престъпления са кражби на пари, документи, вещи и др. – особено при пътуване с влак.
При кражба или изгубване на българските лични документи следва веднага да уведомите местните полицейски власти за събитието и да получите съответен протокол, като след това трябва да се обърнете към българското посолство в Загреб за издаване на временен паспорт.
Не се препоръчва посещаването на т.нар. нощни клубове (клубове за джентълмени), тъй като съществува възможност за предявяване на сметки в хиляди евро. Известни са случаи на тормоз и заплаха за физическо насилие при тяхното не плащане.

Практически съвети
Не подписвайте документи, чието съдържание не разбирате!
Ако възникне проблем, незабавно изисквайте или потърсете връзка с българското посолство в Загреб.
За неотразени промени в действащото законодателство на Република Хърватия посолството на Република България не носи отговорност.

Източник: Министерство на външните работи на Република България!

Subscribe for new adventures

Learn about our latest offers even before they are published. Learn the secrets of the unforgetable travel.

Something went wrong, please try again later.
You subscribed successfully.